تبلیغات
هه‌ره‌وه‌ز - حه‌مید یووسفی / ئه‌سکه‌نده‌ر جه‌عفه‌ری(Agiri)
 
ئاواتی "هه‌ره‌وه‌ز"، ژینۆ و بووژانه‌وه‌ی زمان و شۆناسی گه‌لی کورده‌

حه‌مید یووسفی / ئه‌سکه‌نده‌ر جه‌عفه‌ری(Agiri)

نوشته شده توسط :شورای سردبیری
دوشنبه 1390/03/2-23:53

حه‌مید یووسفی

نڤیسکار: ئه‌سکه‌نده‌ر جه‌عفه‌ری((Agiri

                    وێنه‌ی حه‌مید یووسفی

     حـــه‌میــــد یــووسفــی کـــوڕێ مــیرزا ل ســالا (1304)ا ڕۆژی هـه‌مـبـه‌ری (2625)ان یـا کـوردی ل گـونـدێ مـووری ل گـه‌لـی‌یـێ درییان ژ داییـکا خوه‌ هات دنیایــێ. حه‌میــــد 5 سالـــی بـــوو کو ب جــێ ئو باڤــێ خوه‌ ڕه‌ ژ ئالی‌یـــێ باکـــوور وه‌ بـــه‌را خوه‌ دان ڕۆژهـــلات. پــشتــی کــو مــالبــاتــا وانــا ل ســێـرۆ ئو تـرگـه‌وه‌را باژێــڕێ ئوورمییــێ ئاکنجــی بــوون، گه‌لـــه‌ک چــه‌لـه‌نـگانـه‌ ئـو زوو کاریــن جهــێ خوه‌ د ناڤــا خــه‌لــکـێ هه‌رێمــێ دا وه‌کــه‌ن. ســه‌ده‌م‌ا ســه‌ره‌کـــی‌ا وێ چـــه‌ندێ ژی وه‌دگــــه‌ڕییــێ ســه‌ر حــه‌ژ لــێ که‌ری‌ا کــو ڕه‌شید به‌گــێ هه‌رکــی ل حه‌مـــید ئو ده‌نــگــێ شــه‌وتــیــنــه‌را وێ ب ڕێزێ هه‌بـــوو. هـێ ژی گــه‌لــه‌ک ژ ب تــه‌مــه‌نــێــن کــو نــها دژیــن د بــێــژن کــو ده‌نــگــێ حـه‌میــد ژ کـزکــێ خــه‌لــکێ بـه‌لـه‌نـگـازه‌ مـه‌ خــوه‌ش دهـات ئـۆ گـه‌لـه‌ک ئـالـی‌گــر هــه‌بـوون ئـو ده‌نــگێ وێ دبوو ڕۆنـاهــی‌کــه‌را شــه‌وێــن تاری‌یێــن خــه‌لــکــێ نــاوچــێ. پــشـــتی کو ل ده‌مــێن جحێــلی ئو لاویــنی‌ا خوه‌ دا پـــشـــک‌داری ل گه‌لــه‌ک ڕوونشــتنــێن جـــڤــاکی و خوه‌‌یــی‌بوونــێ کربوو، ژ ئالیــیێ مه‌زنــه‌ مرۆڤێــن سه‌رۆک هــۆز یــێن ده‌ڤــه‌رێ وه‌ بیـــنانێ وه‌لات‌پارێــــزه‌کێ ب ڕوومــــه‌ت هات وه‌رگرتــــن. خودێ لــــێ خوه‌ش بووی حه‌مـــید، ده‌مــــه‌کێ درێـــژ ژی ب پێ‌دا گر بوون‌ا مه‌زنێـــن کوردان بینـــانێ مه‌لا مســـته‌فا بارزانـــی، ل جـــه‌م هــه‌ڤالێ خــوه‌ یــێ ناڤ‌دار بــرێ نــه‌ورۆزی، د ڕادیۆ یا کـــوردی‌ا ئـــوورمییێ دا دخـــه‌بــتــه‌.

 هـــه‌ر وســا یـه‌کـه‌م تـه‌مـبـرا نامــه‌یێــن ڕه‌سمــی کــو ب وێــنه‌یا کنجێـــن کــوردی بــوو ل حــه‌مید یــووسفی هــات چاپ کـــرن کـــو ب ئــاوایــه‌کی بـــه‌رفــره‌ ژی ل ســـه‌ر تاســـه‌ری وه‌لاتـــێ ئیرانـــێ ژ بـــۆ ده‌مـــه‌کـــێ درێـــژ ژ وێ تــه‌مبــرێ، مــفـاح دهــات وه‌رگرتــن. هێــژایــێ باســه‌ کــو ئــه‌و لێــده‌را بزاڤــا ئاوازێــن کــوردی، یــه‌ک ژ هــۆگــر ئــو ئــالــی‌گرێــن ســه‌ره‌کــی یێــن مافــێ کرێ‌کــاران بــوویــه‌ ئو گــه‌لــه‌ک ئــستــران ژی ژ بــۆنا هــه‌ژار و ڕه‌بــه‌نــی‌ا کرێــکاران گۆتیــیــه هــه‌ر وســا گــه‌لــه‌ک ئــستــرانێــن وه‌لات‌پــه‌روه‌ری‌یــێ ژی خــولقــاندنــه‌ کــو یــه‌ک ژ وانــا ژ بــۆ سمـاییــل سمـکۆ یــێ شـکــاک ئــو جـانـگۆریـتـی‌ا وی بــوویــه‌‌. مــوخـابــن حـه‌مـیــد یــووســفــی ل سـالــا (1358)ان ا ڕۆژی هــه‌مــبـه‌‌ری ســالــا (2679)ا کــوردی دچــه‌ بــه‌ر دلــۆڤــانــی‌ا خــودێ. ب پێــکا گۆتــنــێــن دوختــۆرێــن وێ مــه‌زنــه‌ مێــرا خــودی ڕوومــه‌ت، ئــه‌گــه‌را چــۆیــینــا ب زوویــی یــا حــه‌مــید، چــێ دبــه‌ مــرۆڤ بێــژه‌ وه‌ دگــه‌ڕییــێ ســه‌ر وێ هــنــدێ کـو ئــه‌وا بــنــکــه‌‌هـێ زانـسـت‌ا ئـستـرانـێـن فـولـکـولـۆری‌ا کــوردی، نــه‌گــه‌هشــتـیـیـه‌ هـــنــده‌ک ژ ئــارمانــجێــن ژیــان‌ا خــوه‌. گــه‌لــۆ ئــارمـــانجێــن وێ مــه‌زنــه‌ بــزڤــینــه‌را مــۆسیــقــایــا ڕه‌ســه‌ن‌ا کــوردی چ بــوونــه‌؟!

درباره وبلاگ:
آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox